Skaffa tandvårdsbidrag

Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag för alla vuxna från och med det år man fyller 24.

Allt om tandvårdsbidraget

Tandvårdsstödet är ett statligt bidrag som alla vuxna kan ta del av. Stödet delas in i det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), högkostnadsskyddet och ett särskilt tandvårdsbidrag. I Sverige erbjuder vi kostnadsfri tandvård för barn och ungdomar och tandvårdsstödet börjar därför att gälla från det år du fyller 24.

Få vårt nyhetsbrev

Alla vuxna får ta del av det allmänna tandvårdsbidraget som årligen delas ut.

Vi kan allt om tandvårdsbidraget

Allmänt tandvårdsbidrag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Allmänt tandvårdsbidrag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Allmänt tandvårdsbidrag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vanliga frågor

Är du 24-29 år? Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.
Är du 30-64 år? Ditt ATB uppgår till 300 kr per år.
Är du 65 år eller äldre: Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.

Till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri
Tandvårdskostnader upp till 3 000 kronor? Du täcks ej av högkostnadsskyddet. Tandvårdskostnader mellan till 3 001 – 15 000 kronor? Du erhåller 50 procents rabatt på referenspriset. Tandvårdskostnader över 15 000 kronor ? Du erhåller 85 procents rabatt på referenspriset.

Alla vuxna får ta del av det allmänna tandvårdsbidraget som årligen delas ut.