Vad kan jag använda tandvårdsbidraget till?

Tandvårdsbidraget är tänkt som en uppmuntran till preventiv tandvård, men kan användas också för de flesta typer av behandlingar. Något det aldrig kan användas till är kosmetisk tandvård som t.ex. tandblekning. Däremot går det bra att använda som delbetalning av abonnemangstandvård som friskvårdsavtal.

Kort uttryckt är alltså det primära syftet med tandvårdsbidraget att göra att fler går till tandläkaren i preventivt syfte, men att det kan användas till i stort sett alla typer av behandlingar utom kosmetiska.