Hur mycket kostar tandvårdsbidraget för staten?

Sedan de nya reglerna för tandvårdsstöd tillkom år 2008 har regeringen budgeterat ca sex miljarder kronor för tandvårdsstödet. År 2009 var statens kostnader för det allmänna tandvårdsbidraget 800 miljoner kronor. Förutom tandvårdsbidraget ingår många andra typer av tandvårdsstöd i de budgeterade sex miljarderna, och statens totala utgifter inom tandvård var år 2008 5,5 miljarder.

 

källa: Försäkringskassan.