Hur fungerar tandvårdsbidraget om jag når upp till högkostnadsskyddet?

Dyra behandlingar hos tandläkaren blir mindre dyra i och med högkostnadsskyddet. Om din behandling kostar mer än 3000 kronor ersätts du med 50 % av kostnaden överstigande detta belopp. Kostar behandlingen mer än 15000 står staten för hela 85 % av kostnaden överstigande 15000.

Självfallet kan du använda dig av ditt tandvårdsbidrag även vid dyra behandlingar, men detta bidrag sänker då även det belopp som utgör grund för högkostnadsskyddet.

Om du exempelvis får en behandling som kostar 4000 kronor och väljer att använda dig av ett tandvårdsbidrag á 300 kr blir den slutgiltiga kostnaden för dig 3350 kr. Detta då priset i och med tandvårdsbidraget sänks till 3700 kr, och 50 % av summan överstigande 3000 ersätts i och med högkostnadsskyddet.