Går folk till tandläkaren när de behöver?

Generellt sett skattar svenskarna sin tandhälsa som god, men vid Socialstyrelsens undersökning 2009 svarade 22 procent att de under den senaste tolvmånadersperioden låtit bli att gå till tandläkaren trots behov. Var femte svensk låter alltså någon gång per år bli att gå till tandläkaren, trots att de skulle behöva det. Denna siffra hade faktiskt ökat med en procentenhet sedan den förra undersökningen gjordes år 2005. Ungefär hälften av de 22 procenten svarade att de låtit bli att gå till tandläkaren för att de inte hade råd.