thumbnail

Moderaterna stolta över genomdrivandet av tandvårdsreformen trots begränsad effekt

Moderaterna skriver idag om att de inte kan tvinga människor att gå till tandläkaren, men har skapat goda ekonomiska förutsättningar för det. Läs mer i debattartikeln

thumbnail

Vad kan jag använda tandvårdsbidraget till?

Tandvårdsbidraget är tänkt som en uppmuntran till preventiv tandvård, men kan användas också för de flesta typer av behandlingar. Något det aldrig kan användas till är kosmetisk tandvård som t.ex. tandblekning. Däremot går det bra att använda som delbetalning av abonnemangstandvård som friskvårdsavtal. Kort uttryckt är alltså det primära syftet med tandvårdsbidraget att göra att [...]

thumbnail

Hur funkar tandvårdsbidraget?

Tandvårdsbidraget instiftades år 2008 och har till syfte att få svenskar att oftare gå till tandläkaren. Du behöver aldrig ansöka om allmänt tandvårdsbidrag(ATB), utan alla som bor i Sverige har rätt till bidraget som i regel åtminstone halverar din kostnad för en tandläkarundersökning. För att använda ditt tandvårdsbidrag ser du helt enkelt till att gå [...]

thumbnail

Hur mycket får jag?

Tandvårdsbidraget görs tillgängligt den 1 juli varje år och hur mycket pengar man får varierar med ens ålder: Till och med det år man fyller 29 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 74 år är bidraget 150 kronor per [...]

thumbnail

Hur fungerar tandvårdsbidraget om jag når upp till högkostnadsskyddet?

Dyra behandlingar hos tandläkaren blir mindre dyra i och med högkostnadsskyddet. Om din behandling kostar mer än 3000 kronor ersätts du med 50 % av kostnaden överstigande detta belopp. Kostar behandlingen mer än 15000 står staten för hela 85 % av kostnaden överstigande 15000. Självfallet kan du använda dig av ditt tandvårdsbidrag även vid dyra [...]

thumbnail

Går folk till tandläkaren när de behöver?

Generellt sett skattar svenskarna sin tandhälsa som god, men vid Socialstyrelsens undersökning 2009 svarade 22 procent att de under den senaste tolvmånadersperioden låtit bli att gå till tandläkaren trots behov. Var femte svensk låter alltså någon gång per år bli att gå till tandläkaren, trots att de skulle behöva det. Denna siffra hade faktiskt ökat [...]

thumbnail

Har tandvårdsbidraget fått önskvärd effekt?

Vid en enkätundersökning utförd av Socialstyrelsen år 2009 framkom att hälften av svarspersonerna kände till att tandvårdsbidraget fanns. Denna siffra var betydligt lägre för utlandsfödda och socioekonomiskt utsatta grupper, vilka är de som tandvården generellt också har svårast att nå ut till. Kännedomen om det allmänna tandvårdsbidraget behöver därför höjas kraftigt för att nå önskvärd [...]

thumbnail

Hur mycket kostar tandvårdsbidraget för staten?

Sedan de nya reglerna för tandvårdsstöd tillkom år 2008 har regeringen budgeterat ca sex miljarder kronor för tandvårdsstödet. År 2009 var statens kostnader för det allmänna tandvårdsbidraget 800 miljoner kronor. Förutom tandvårdsbidraget ingår många andra typer av tandvårdsstöd i de budgeterade sex miljarderna, och statens totala utgifter inom tandvård var år 2008 5,5 miljarder.   [...]